Tuyền Chef là một trong những Đầu bếp nổi tiếng tại Việt Nam. Hiện tại, cô đang đảm nhận chức vụ Bếp trưởng Điều hành tại một Khách sạn cao cấp và đã đào tạo nên nhiều thế hệ Đầu bếp trẻ. Với nhiều đóng góp trong việc phát triển ẩm thực Việt Nam, những kiến thức ẩm thực mà cô ấy cung cấp luôn hấp dẫn và hữu ích với độc giả.